Testowanie systemów zawierających AI
Podczas wykładu na studiach podyplomowych, które prowadzę, jeden z uczestników